Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Aanvullende wettelijk verplichte werkzaamheden

Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties (niet standaard bij het tarief inbegrepen)

Voor alle werkzaamheden is gebruikelijk dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan betrokkenen om tijdig en volledig bepaalde handelingen te verrichten en/of bepaalde informatie aan te leveren, en dat dit verzoek tijdig en volledig wordt ingewilligd;

 1. In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.

 2. Indien sprake is van zogenaamde ongebruikelijke transacties: toepassing wet op de Melding van Ongebruikelijke Transacties.

 3. Indien kantoor niet beschikt over geldige WID-documentatie: toepassing WID.

 4. Gebruikelijk is dat het kantoor beschikt over geldige WID-documentatie.

 5. Alle werkzaamheden in verband met van toepassing zijn van heffing BTW, ook bij
  bedrijfsmatig registergoed. Gebruikelijk is dat daarvan geen sprake is, behoudens
  heffing van BTW op de honoraria en kosten van de notaris zelf en behoudens heffing
  bij nieuwbouw van ander dan bedrijfsmatig onroerend goed.

 6. Het opstellen van een verklaring van toestemming van (ex-) echtgenoot of partner.

 7. Het feitelijk verkrijgen van toestemming van (ex-)echtgenoot of partner, van
  bijvoorbeeld de gemeente in geval van erfpacht of van de Vereniging van eigenaars in
  geval van een appartementsrecht.

 8. Aanvragen van een machtiging van de rechter in geval van faillissement, surseance en schuldsanering, minderjarigheid, bewind of curatele.