Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Werkzaamheden

Heldoorn Eggels netwerk notarissen vindt het belangrijk om haar dienstverlening aan u als consument op een goede en juridisch verantwoorde wijze te verlenen. Voor deze dienstverlening hanteren wij scherpe tarieven. Om de helderheid van onze dienstverlening en tarifering te verhogen volgen hieronder een aantal overzichten van onze dienstverlening. Voor de duidelijkheid en leesbaarheid is gekozen voor een onderscheid per dienstverlening.

De werkzaamheden zijn vervolgens weer onderverdeeld in:

  1. de wettelijk verplichte werkzaamheden (Basispakket) deze zijn standaard bij de tarieven zijn inbegrepen;

  2. de aanvullende wettelijke verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties (niet standaard bij de tarieven inbegrepen);

  3. optionele werkzaamheden (niet standaard bij de tarieven inbegrepen).

Hoewel getracht is de tekst onder 1, 2 en 3 en de hierboven vermelde onderwerpen zijn zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen, kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. De lijsten zijn globaal, samenvattend en zo opgesteld dat deze voor cliënten van notariskantoren informatief kunnen zijn. Ze zijn zeker niet uitputtend. Gebruik van deze lijsten door anderen dan notarissen en hun kantoren of samenwerkingsverbanden bestaande uit en bestuurd door notarissen en hun kantoren is niet toegestaan.