Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Optionele werkzaamheden

Optionele werkzaamheden (in principe niet standaard bij het tarief inbegrepen, tenzij anders aangegeven)

  1. Indien de tussenpersoon daarom verzoekt: verrekenen en afdragen van de courtage van de tussenpersoon (Heldoorn Eggels netwerk notarissen voert dit standaard bij de prijs inbegrepen uit).

  2. Toezending van conceptakte aan de tussenpersoon. Toezending van de concept nota van afrekening aan de tussenpersoon (Heldoorn Eggels netwerk notarissen voert dit standaard bij de prijs inbegrepen uit).

  3. Het opmaken van eventuele akte(n) van volmacht, toestemming, goedkeuring en dergelijke voorzover niet wettelijk verplicht.

  4. Extra besprekingen met één of meer cliënten.

  5. Het passeren van de akte op een andere locatie dan het notariskantoor.

  6. Het voeren van onderhandelingen met partijen in geval er problemen zijn.